Tin tức

Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

Ngày 12/4/2018, Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chia sẻ, đóng góp thông tin, dữ liệu cho Hệ tri thức, Bộ Khoa học và công nghệ đã gặp và trao đổi với Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội  về nội dung đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Tham dự cuộc họp, Bộ Khoa học và công nghệ có đồng chí Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc cùng hai chuyên viên của Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

Đại diện Bộ Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) đồng chí Trần Tuấn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TB-XH cùng các cộng sự.

Bộ LĐ-TB-XH đánh giá Đề án Hệ tri thức Việt số hóa rất có ý nghĩa và đã cung cấp một số văn bản lên Hệ tri thức. Trong thời gian tới Bộ LĐ-TB-XH sẽ có chủ trương cụ thể cho các đơn vị trong Bộ, quán triệt coi như một nhiệm vụ, nhằm thúc đẩy việc cung cấp số liệu, chọn lọc và đẩy dữ liệu vào trang web của đề án.

Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội

Nội dung Bộ LĐ-TB-XH cung cấp như: Số liệu về thị trường lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, xuất khẩu lao động, các đối tượng bảo trợ, an sinh xã hội... Tuy nhiên nội dung cập nhật của một số webside các tỉnh thường khá muộn, vì thế, trong một số trường hợp, số liệu không được tức thời.

Kết thúc buổi họp, Bộ LĐ-TB-XH sẽ cố gắng đưa lên hết các dữ liệu có thể công khai được càng sớm càng tốt để Hệ tri thức là cầu nối cung cấp thông tin cần thiết, có ích đến người dân.

Theo Bộ Khoa học Công nghệ

Hoạt động gần đây

 • 19 THÁNG 11 2018
  Sheeran Clark

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 13 THÁNG 11 2018
  Thanh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 17 THÁNG 11 2018
  Phạm Thanh Mai

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 13 THÁNG 11 2018
  nam nguyen viet

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 13 THÁNG 11 2018
  Nguyễn Minh Khanh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 14 THÁNG 11 2018
  Trần Thanh Ngân

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 13 THÁNG 11 2018
  vũ thị thanh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 14 THÁNG 11 2018
  Nguyễn Huỳnh Hiệp

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 15 THÁNG 11 2018
  Nguyễn Thị Ái Trinh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 14 THÁNG 11 2018
  Nguyễn Thị Bích Phương

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 19 THÁNG 11 2018
  DOvanbung

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”