Tin tức

Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chia sẻ, đóng góp thông tin, dữ liệu cho Hệ tri thức. Ngày 10/4/2018 Bộ Khoa học và công nghệ sang gặp và làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về nội dung đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Tham dự cuộc họp bên Bộ Khoa học và công nghệ có đồng chí Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và 2 chuyên viên của Văn phòng Đề án Hệ tri thức Việt số hóa. Bên Tập đoàn Viễn Thông quân đội Viettel có đồng chí Phan Đức Dũng - Trưởng nhóm Dự án Hệ tri thức Việt số hóa.

Đại diện Bộ Thông tin và truyền thông đồng chí Đỗ Tiến Thắng - Trưởng phòng Cổng thông tin Bộ Thông tin và truyền thông và các phó phòng.

Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) rất ủng hộ chủ trương và sẽ đóng góp,làm việc lâu dài. Bộ TT&TT có kho dữ liệu video rất lớn về nông nghiệp sẽ chia sẻ với Hệ tri thức.

Viettel giới thiệu cách thức vận hành, cấp accout, hướng dẫn cách thức đưa video lên Hệ tri thức Việt số hóa.

Tuy nhiên đối với Bộ TT&TT cũng vướng mắc một số khó khăn như: Liên quan đến quản lý nhà nước nên không đủ cơ sở pháp lý để tập hợp được tài liệu của các Cục thuộc Bộ Thông tin.

Cuộc họp kết thúc với sự mong muốn của Bộ TT&TT luôn muốn thông tin được duy trì và cấp nhật mới liên tục. Thực hiện đúng cam kết như công văn 512 đã nêu, được hợp tác trao đổi, làm việc lâu dài, chia sẻ những dữ liệu có ích cho xã hội để Hệ tri thức Việt số hóa phát triển thành công.

Theo Bộ Khoa học Công nghệ

Hoạt động gần đây

 • 23 THÁNG 05 2018
  Bá Phong

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 23 THÁNG 05 2018
  Tung LS

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 23 THÁNG 05 2018
  Hoàng Mến

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 24 THÁNG 05 2018
  Hồngg Nhânn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 24 THÁNG 05 2018
  Tan Tran Cong

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 23 THÁNG 05 2018
  Hoàng Vũ

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 23 THÁNG 05 2018
  Trieuquocdung

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 23 THÁNG 05 2018
  Nguyen Anh Tuan

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 22 THÁNG 05 2018
  Kim Nguyễn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 24 THÁNG 05 2018
  Trần Quang Nguyên

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 24 THÁNG 05 2018
  Nguyen Truc Linh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

Hỗ trợ tự động