Dữ liệu Y tế

Dự án Dữ liệu Y tế: Dự án nhằm mục tiêu xây dựng kho dữ liệu về các lĩnh vực y tế (yte.itrithuc.vn) bao gồm dữ liệu nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp y tế, doanh nghiệp dược… và được đưa lên bản đồ Vmap.vn tạo thành lớp bản đồ Y tế. Cho đến nay Đề án đã thu thập được trên 60 nghìn bài viết về các vấn đề trong y tế, trên 11500 nhãn mác và hướng dẫn sử dụng thuốc, địa chỉ các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc của 49/63 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, các dự án khác thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa về nông nghiệp, lưu trữ, nhận dạng tiếng nói,... cũng đang được triển khai theo tiến độ. Có được kết quả bước đầu là do Đề án đã thành công trong việc xây dựng mô hình kết nối các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái dữ liệu số, và sự vào cuộc chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương, và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên, khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và kích thích óc sáng tạo và nhiệt huyết tham gia đóng góp vì một xã hội tri thức phát triển.

Tác giả bài viết: #