Ereka

Giới thiệu

Câu chuyện: Ereka! Bắt đầu từ ý tưởng một sản phẩm tham gia đề án Hệ tri thức Việt số hóa, với giấc mơ xây dựng một cộng đồng tinh hoa trí thức Việt Nam. Từ đó, sử dụng công nghệ để giúp lan tỏa kiến thức & nâng cao dân trí trong thời đại mà nhà nhà đều nói về thời đại 4.0

Chúng ta đang sống trong một xã hội dư thừa thông tin, nhưng thiếu tính chọn lọc. Chúng ta đã sinh ra một thế hệ tiêu thụ thông tin, nội dung một cách thụ động, một thế hệ có quá nhiều "anh hùng bàn phím" dễ bị thu hút bởi những "giật tít, câu view, scandal…" hơn là những tri thức có chiều sâu.

Ereka! hướng tới việc xây dựng một cộng đồng chia sẻ kiến thức, tiếp thu & trao đổi các nội dung; thể hiện các góc nhìn , quan điểm một cách chủ động. Chia sẻ & học hỏi một cách chủ động để phát triển bản thân toàn diện hơn, xây dựng danh tiếng phục vụ cho sự phát triển trong con đường nghề nghiệp của mình.

Sứ mệnh

Ereka! tin rằng thế giới thật là rộng lớn & kho tri thức của nhân loại là vô tận. Sứ mệnh của Ereka! là kết nối mọi người, giúp chúng ta chia sẻ & khám phá thế giới với vô cùng nhiều điều thú vị xung quanh mình.

Tầm nhìn

Xây dựng một cộng đồng trí thức trẻ - Nơi kiến thức được tôn vinh, lan tỏa & chia sẻ.

Tác giả bài viết: https://ereka.vn/