Heritage Go - iTrithuc

Giới thiệu

- Ứng dụng Heritage Go – iTrithuc giới thiệu toàn bộ các di sản ở Việt Nam, ứng dụng cung cấp thông tin về lịch sử hình thành các di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, … hình ảnh, bản vẽ các công trình kiến trúc qua các thời kỳ. Ứng dụng có chức năng chỉ đường từ vị trí hiện tại đến địa điểm công trình.

- Ứng dụng Heritage Go – iTrithuc giới thiệu các tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, tài liệu về lịch sử hình thành các địa phương qua tài liệu lưu trữ, các sự kiện lịch sử của đất nước, được thể hiện qua các cuộc trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, ...

- Ứng dụng Heritage Go – iTrithuc cho phép tra cứu các tài liệu lưu trữ quốc gia, gửi yêu cầu khai thác đến các các cơ quan lưu trữ.

Tác giả bài viết: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hrtgo.heritagego.heritagego