Lưu Trữ - iTriThuc

Giới thiệu
Với mục tiêu cung cấp tối đa các tài liệu lưu trữ được cho phép, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tài liệu lưu trữ của công chúng cả nước quan tâm, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham gia đóng góp vào Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” qua việc đưa một số dữ liệu đã được số hóa lên Cổng itrithuc.vn (tài liệu Châu bản, Mộc bản hoặc một số tài liệu tiêu biểu đã được số hóa); áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác lưu trữ (số hóa 3D; dịch tự động);

Tác giả bài viết: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.dtt.luutru