Nền tảng Thiện nguyện minh bạch

Giải pháp công nghệ tích hợp bao gồm App Thiện Nguyện và tài khoản thiện nguyện minh bạch 4 số, dành tặng các tổ chức, cá nhân vận động gây quỹ vì cộng đồng. Giải pháp là cấu phần thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hoá (iTrithuc)

  • Tầm nhìn
    Đến năm 2025 trở thành mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên tại Việt Nam dành cho cộng đồng thiện nguyện minh bạch
  • Sứ mệnh
    Ứng dụng công nghệ vào hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, cộng đồng, thúc đẩy tính minh bạch
  • Giá trị cốt lõi
    Minh bạch, sẻ chia, kết nối, thuận tiện