Vadi itrithuc

Giới thiệu

Ứng dụng bản đồ sử dụng nền tảng dữ liệu map.itrithuc.vn chỉ đường giúp tìm ra đường đi tối ưu nhất cho quãng đường bạn cần đi.

Ngoài ra ứng dụng còn thêm một chức năng phụ nữa là "cảnh báo giao thông" để báo cho các bạn biết một số thông tin thời gian thực về: tai nạn, tắc đường, lũ lụt,... từ đó bạn có chọn hướng đi khác thuận lợi hơn.

Tất cả các tin tức giao thông và dẫn đường đều được thông báo đến người dùng qua các giọng đọc theo các vùng miền, giới tính tuỳ thuộc vào cài đặt của ngừoi dùng.

Tác giả bài viết: http://itrithuc.vn/