VAIS

Ngày nay, con người cùng các tổ chức có thể giải quyết các vấn đề khó khăn và giúp thế giới trở nên tốt hơn dựa vào nguồn dữ liệu tiên tiến và công nghệ ngày càng phát triển. Năm 2018, sau khi xem xét công nghệ nhận dạng giọng nói tiếng Việt hiện có trên thị trường, chúng tôi đã nhận thấy những sản phẩm lúc đó còn có nhiều hạn chế và chưa xử lý hiệu quả các vấn đề khi ứng dụng vào thực tế còn các hệ thống tùy chỉnh lại làm mất khá nhiều thời gian để triển khai và yêu cầu nhiều dịch vụ để duy trì và cải thiện. Từ đó, chúng tôi thấy cần một công nghệ lõi khác biệt và cần một công ty mới với cách triển khai và tầm nhìn khác biệt.

VAIS luôn nỗ lực để đạt được thành công. Được tư vấn về mặt học thuật bởi một trong những nhà khoa học nữ được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam, Phó giáo sư Lương Chi Mai, (với hơn 30 dự án nghiên cứu, là người tiên phong về Nhận dạng ký tự quang học, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin), và một đội ngũ kỹ sư AI đẳng cấp thế giới, công ty đã và đang tạo nên tầm ảnh hưởng đến thế hệ AI mới nổi và đưa Việt Nam vào Bản đồ AI của thế giới.

Tác giả bài viết: #