Tin tức

Đôn đốc các Bộ, ban, ngành tham gia đóng góp cho Hệ tri thức Việt số hóa

Sáng ngày 12/07/2018 vừa qua, tại Văn phòng chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về vai trò và trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành trong việc tham gia đóng góp tài nguyên, dữ liệu vào kho kiến thức chung của Hệ tri thức Việt số hóa. 

Các thành phần tham gia vào cuộc họp bao gồm đại diện đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; Tổng cục Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC & Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

(Ảnh: Viettel Cyberspace Center)

 

Trong cuộc họp, Phó thủ tướng đã chỉ rõ, việc tham gia đóng góp dữ liệu cho kho tri thức Quốc gia không phải là nhiệm vụ riêng của Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; mà là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm chung của tất cả các Bộ; ba Bộ này sẽ là những đơn vị tiên phong trong công cuộc xây dựng, làm giàu Hệ tri thức Việt số hóa. 

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đưa ra những định hướng và chỉ đạo cụ thể cho các Bộ về những nội dung cần đóng góp cho Hệ tri thức trong giai đoạn sắp tới như bộ dữ liệu về Chế độ dinh dưỡng, thực phẩm, phương thức phòng và chữa bệnh của Bộ Y tế; Kho đề thi, ngân hàng câu hỏi, bài giảng của Bộ Giáo dục & Đào tạo; bộ dữ liệu Giới thiệu, quảng bá về Du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch,...

Về phía Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Phó thủ tướng mong muốn sẽ tham gia với vai trò là đơn vị điều phối truyền thông, có phương án truyền thông cụ thể và hiệu quả để tất cả các đài, các doanh nghiệp, các công ty, cộng đồng có thể biết tới và cùng tích cực tham gia đóng góp vào Hệ tri thức thêm đa dạng, phong phú. 

Sắp tới, đơn vị phụ trách hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên kỹ thuật của Hệ tri thức Việt số hóa - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ trực tiếp làm việc thêm với các Bộ, ngành với mục tiêu thống nhất phương án đẩy dữ liệu lên hệ thống một cách thông suốt, không bị gián đoạn, nhanh chóng phổ biến nguồn tri thức đến toàn dân có thể khai thác và sử dụng.

Theo Viettel Cyberspace Center

Hoạt động gần đây

 • 10 THÁNG 12 2018
  Thương Nguyễn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 11 THÁNG 12 2018
  đào quỳnh nga

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 10 THÁNG 12 2018
  Đích Trịnh Văn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 05 THÁNG 12 2018
  Ninh Nguyên

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 06 THÁNG 12 2018
  Hoàng Duy Phương

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 07 THÁNG 12 2018
  Van anh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  VŨ MẠNH CƯỜNG

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 09 THÁNG 12 2018
  Hồ Thị Ý Chi

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  Thi Chinh Tran

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 10 THÁNG 12 2018
  lê biên

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  Nguyễn Thanh Quang

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”