Nền tảng Thiện nguyện minh bạch

Nền tảng Thiện nguyện minh bạch

Giải pháp công nghệ tích hợp bao gồm App Thiện Nguyện và tài khoản thiện nguyện minh bạch 4 số, dành tặng các tổ chức, cá nhân vận động gây quỹ vì cộng đồng. Giải pháp là cấu phần thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hoá (iTrithuc)

Nền tảng dạy học trực tuyến Microsoft Team

Nền tảng dạy học trực tuyến Microsoft Team

Với thông điệp “Giúp học sinh không ngừng học, ngay cả khi không tới trường – Giúp giáo viên dạy từ xa nhưng không xa”, trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp với tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam

An toàn Covid - antoancovid.vn

An toàn Covid - antoancovid.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án An Toàn Covid số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn

Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn

Bách khoa thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại;

Dự án iNhandao - inhandao.vn

Dự án iNhandao - inhandao.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án iNhandao đã đạt được một số kết quả nhất định.

Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn

Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Giáo dục số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.