Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn

Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam – bktt.vn:

Bách khoa toàn thư Việt Nam là bộ sách tổng hợp tri thức của Việt Nam và của thế giới, được biên soạn theo một hệ thống, nhằm cung cấp tri thức cho thế hệ hôm nay và truyền lại cho các thế hệ mai sau, giúp họ tiến nhanh hơn khi có sự kế thừa những gì cha ông để lại. Ngày 28 tháng 7 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1262/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 38 quyển, bao gồm đầy đủ các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học quốc phòng, ngoại giao, an ninh…Hiện nay trúc vĩ mô của Bách khoa toàn thư Việt Nam đã được xác định với trên 60.000 mục từ. Cấu trúc vi mô của từng loại mục từ cũng đã được quy định rất chặt chẽ, theo các quy định của Đề án về nội dung và hình thức. Khoảng 3.000 nhà khoa học thuộc gần 70 ngành khoa học đang tham gia biên soạn. Ban Chủ nhiệm đề án đã có Thư ngỏ mời cộng đồng các nhà khoa học ở các tổ chức khoa học và đào tạo trong và ngoài nước chung tay biên soạn các mục từ theo Bảng mục từ được đưa lên bktt.vn trên iTrithuc.vn, theo hướng dẫn của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và của Hệ Tri thức Việt số hóa.

Bktt.vn là một dự án hợp tác giữa Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện nghiên cứu công nghệ FPT phối hợp triển khai trên nền tảng mã nguồn mở. Mục tiêu của bktt.vn là tạo ra môi trường mà tại đó các thành viên tham gia chính danh, biên soạn các mục từ theo lĩnh vực chuyên môn  và được vinh danh xứng đáng với những đóng góp của mình. Các mục từ được biên soạn cho bản in giấy có chất lượng, bảo đảm đúng những quy định về nội dung và hình thức của việc biên soạn mục từ của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam được truy cập theo giấy phép mở và chia sẻ liên thông các dự án mở khác. Môi trường cộng đồng của bktt.vn hướng đến chuyên nghiệp, văn minh, trở thành một lựa chọn cho các tình nguyện viên của cộng đồng người Việt Nam hỗ trợ Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Hiện nay, nền tảng bktt.vn đã sẵn sàng để cộng đồng tham gia biên soạn các mục từ, góp phần vào việc hoàn thiện bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, phát triển nền tảng tri thức Việt.

Chương trình “Kết nối mọi con tim” chính thức kêu gọi tất cả mọi người dân với khả năng và tâm huyết của mình, hãy cùng nhau chung tay góp sức cho các hoạt động vì cộng đồng trên nền tảng Hệ tri thức Việt số hoá, vì tương lai Việt Nam.