Để thực hiện Upload dữ liệu thành công trên website dulieu.itrithuc.vn, người dùng cần thực hiện đầy đủ 03 bước:

  • Truy cập
  • Đăng nhập
  • Upload dữ liệu

Bước 1. Truy cập

Người dùng truy cập website dulieu.itrithuc.vn

 

Bước 2: Đăng Nhập

  • Click vào Tab đăng nhập
  • Thực hiện đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản với những người dùng lần đầu sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa. Có thể đăng nhập thông qua các kênh mạng xã hội khác như Facebook, Ereka, Google..

 

  • Đăng nhập thành công

Bước 3: Upload dữ liệu

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình user sẽ hiển thị như sau:

Để thực hiện Upload dữ liệu lên kho Dữ liệu mở:

  • Lựa chọn Tab Bộ dữ liệu của tôi

 

  • Click Thêm Bộ dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị như sau: Điền thông tin trong mục Tạo bộ dữ liệu

  • Upload File trong mục Thêm dữ liệu