Chức năng này cho phép người dùng cập nhật các bài viết do mình sở hữu.

Bước 1. Vào bài viết cần chỉnh sửa

Trên màn hình trang chủ của Hệ tri thức, click vào hình ảnh đại diện của mình và chọn mục Bài viết của tôi:

Hệ thống hiển thị như sau:

Bước 2. Chọn bài viết cần cập nhật từ danh sách các bài viết ở bên trái màn hình.

Bước 3. Cập nhật Bài viết bằng cách click nút Cập nhật ở góc phải tiêu đề bài viết

Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật bài viết, lúc này người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa bài viết của mình

Bước 4. Bấm Lưu & Xem bài để lưu và xem lại bài viết đã cập nhật.

Lưu ý: Với các bài viết theo các định dạng “Tiểu sử cá nhân”, “Sự kiện”, “Địa danh”, “Định nghĩa” người dùng có thể chỉnh sửa các trường thông tin ở mục “Thông tin chung”.