Bước 1. Vào bài viết cần chia sẻ qua thư điện tử

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần chia sẻ từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Chia sẻ qua thư điện tử

 

Bước 4. Nhập chính xác thông tin tài khoản iTrithuc.vn hoặc địa chỉ email của người mà người dùng muốn chia sẻ file tại ô GỬI TỚI NGƯỜI DÙNG HOẶC ĐỊA CHỈ EMAIL

Lưu ý: Click vào ô Gửi một bản copy cho tôi nếu người dùng cũng muốn nhận được một bản copy của email này.


Bước 5. Click vào ô Gửi mail, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận yêu cầu, chọn Đồng ý để hoàn tất thao tác.