Bước 1. Vào bài viết cần chuyển vị trí/đặt lại tên bài viết

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần chuyển vị trí/đặt lại tên từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Chuyển vị trí/đặt lại tên

 

Bước 4. Nhập tên mới và chọn vị trí muốn chuyển tới cho bài viết, sau đó click vào ô Đặt lại