Bước 1. Vào bài viết cần sao chép 
Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần sao chép từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Sao chép.

 

Bước 4Nhập thông tin Tiêu đề trang mới và Vị trí trang đích người dùng muốn sao chép tới và click vào ô Sao chép để tiến hành sao chép bài viết