Chức năng này cho phép người dùng xem, thêm, chỉnh sửa các tài liệu tham khảo cho bài viết của mình.

 

Bước 1. Vào bài viết muốn xem Tài liệu tham khảo

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết muốn xem, thêm, chỉnh sửa tài liệu tham khảo từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Tài liệu tham khảo, hệ thống hiển thị danh sách tài liệu tham khảo của bài viết.

 

Bước 4. Click vào nút Thêm, hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng thêm tài liệu tham khảo

 

Bước 5. Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin của tài liệu tham khảo muốn thêm bao gồm: STT, Tiêu đề, Link, Mô tả

 

Bước 6. Click vào nút Lưu để hoàn tất việc thêm mới tài liệu tham khảo