Bước 1. Trên màn hình trang chủ của Hệ tri thức, click vào hình ảnh đại diện của mình và chọn mục Thêm bài mới

Hệ thống hiển thị như sau:

 

Bước 2. Lựa chọn, nhập các thông tin của bài viết:

  • Tiêu đề: Nhập tiêu đề bài viết tại ô TIÊU ĐỀ
  • Chọn vị trí: Tại ô VỊ TRÍ, click vào icon , hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép tìm kiếm và chọn vị trí mà bạn muốn tạo bài viết mới

  • Chọn kiểu nội dung: Chọn định dạng Trang từ Office, hệ thống hiện thị như sau: 

Bước 3. Chọn file tải lên: Click vào ô Choose file và chọn file muốn tải lên từ máy tính của mình.

Bước 4. Click Tạo mới, hệ thống hiển thị như hình:

Lúc này, người dùng có thể:

  • Chỉnh sửa tiêu đề
  • Lựa chọn hình ảnh đại diện cho bài viết (không bắt buộc)

Bước 5. Chọn Lưu & Xem lại bài để lưu và xem lại hoặc Hủy để hủy bài viết vừa tạo.

Bước 6. Chọn Gửi phê duyệt để để gửi yêu cầu phê duyệt cho bài viết trước khi được đăng lên hệ thống.