Lưu ý: Các bước tạo bài viết theo định dạng “Sự kiện”, “Địa danh”, “Định nghĩa” hoàn toàn tương tự với thao tác tạo bài viết theo định dạng “Tiểu sử cá nhân”

 

Bước 1. Trên màn hình trang chủ của Hệ tri thức, click vào hình ảnh đại diện của mình và chọn mục Thêm bài mới

 

 

Hệ thống hiển thị như sau:

 

Bước 2. Lựa chọn, nhập các thông tin của bài viết:

 

  • Tiêu đề: Nhập tiêu đề bài viết tại ô TIÊU ĐỀ
  • Chọn vị trí: Tại ô VỊ TRÍ, click vào icon , hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép tìm kiếm và chọn vị trí mà bạn muốn tạo bài viết mới

  • Chọn kiểu nội dung: Chọn định dạng Tiểu sử cá nhân

 

Bước 3. Click vào ô Tạo mới, hệ thống hiển thị như sau:

 

Lúc này, người dùng sẽ nhập các thông tin theo template sẵn có như: Ảnh đại diện, quê quán, nghề nghiệp, năm sinh, năm mất, chức vụ

Lưu ý: Người dùng cũng có thể tạo thêm các trường thông tin khác bằng cách click vào mục "Thêm nội dung".

 

Bước 4. Chọn Lưu lại để lưu bài viết đã tạo

 

Bước 5. Chọn Gửi phê duyệt để gửi yêu cầu phê duyệt cho bài viết mới tạo trước khi được đăng lên hệ thống.