Bước 1. Vào bài viết cần xem trước bản in.

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần xem trước bản in từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Xem trước bản in để xem được giao diện của bài viết trước khi in

 

Hệ thống hiển thị giao diện bản in của bài viết