Lưu ý: Người dùng chỉ được phép xóa những bài viết do chính mình tạo và không phải ở trạng thái Đã duyệt

 

Bước 1. Vào bài viết cần xóa.

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần xóa từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Xóa bài viết

Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Xóa.

 

Bước 4. Hoàn tất thao tác

Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận muốn xóa bài viết, người dùng click vào Xóa để hoàn tất xóa bài.