Chức năng cho phép người dùng có thể download file chứa nội dung bài viết của chính mình dưới dạng PDF.

 

Bước 1. Vào bài viết cần xuất file.

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần xuất file từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng   (cạnh ô Tạo mới) và chọn Xuất file

Lưu ý: Có các tùy chọn để lựa chọn khi tải file: Trang bìa, Bảng nội dung, Đầu trang, Chân trang. Người dùng có thể bỏ click ở các ô chưa nội dung không muốn xuất file.

 

Bước 4. Click vào ô Xuất file để tiến hành tải file về máy tính.