09:10 | 14/05/2018
Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa
15:23 | 03/01/2018
Tri thức được sinh ra trong một hoàn cảnh cụ thể và vì thế nó có giá trị trong một hoàn cảnh cụ thể. Đó là lý do, người Việt Nam cần tự tay xây dựng hệ tri thức Việt Nam.
14:16 | 03/01/2018
Chào năm mới 2018, đúng 10 giờ 10 phút 10 giây, ngày 1/1, “Hệ tri thức Việt số hóa” - hệ sinh thái tri thức đa dạng lần đầu tiên được phát triển tại Việt Nam - chính thức được khởi động.
11:30 | 02/01/2018
Khoảnh khắc 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 1/1, mang ý nghĩa của hệ số nhị phân-nền tảng quan trọng của CNTT, được lựa chọn để khởi động đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”.
Dự án tiềm năng