Tin tức

Thủ tướng phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây dựng nhằm thực hiện các quy định của Luật KHCN năm 2013 về việc phổ biến kiến thức KHCN và Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Mục tiêu của Đề án thứ nhất là xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất…

 

Thứ hai là tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. Thứ ba, khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê KHCN, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức; 4. Từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dùng trên môi trường mạng. 

 

Theo Báo lao động

Hoạt động gần đây

 • 25 THÁNG 04 2018
  Huỳnh Anh Tú

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Truc Nguyen

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Lê Thị Thương Huyền

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Longs Xẹos

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Nguyễn Thành An

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Eric Ha

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Diệp Đức

  Vừa mới tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  anh miuu.

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Hoàng Tuyên Quách

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  Trai Họ Trần

  Vừa mới tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 25 THÁNG 04 2018
  emgaimua2907@gmail.com

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

Hỗ trợ tự động