Tin tức

Thủ tướng phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây dựng nhằm thực hiện các quy định của Luật KHCN năm 2013 về việc phổ biến kiến thức KHCN và Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Mục tiêu của Đề án thứ nhất là xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất…

 

Thứ hai là tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. Thứ ba, khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê KHCN, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức; 4. Từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dùng trên môi trường mạng. 

 

Theo Báo lao động

Hoạt động gần đây

 • 10 THÁNG 12 2018
  Thương Nguyễn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 11 THÁNG 12 2018
  đào quỳnh nga

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 10 THÁNG 12 2018
  Đích Trịnh Văn

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 05 THÁNG 12 2018
  Ninh Nguyên

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 06 THÁNG 12 2018
  Hoàng Duy Phương

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 07 THÁNG 12 2018
  Van anh

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  VŨ MẠNH CƯỜNG

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 09 THÁNG 12 2018
  Hồ Thị Ý Chi

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  Thi Chinh Tran

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 10 THÁNG 12 2018
  lê biên

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”

 • 04 THÁNG 12 2018
  Nguyễn Thanh Quang

  Đã tham gia Hệ tri thức“Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”