Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm, khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Khoa học và công nghệ làm việc với Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm, khoa học xã hội Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chia sẻ, đóng góp thông tin, dữ liệu cho Hệ tri thức. Sáng ngày 10/4/2018 Bộ Khoa học và công nghệ sang gặp và làm việc với Viện Thông tin khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về nội dung đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

TGĐ Viettel Nguyễn Mạnh Hùng: "Tri thức khởi nguồn từ câu hỏi"

TGĐ Viettel Nguyễn Mạnh Hùng: "Tri thức khởi nguồn từ câu hỏi"

Được cụ thể hóa tại địa chỉ: http://itrithuc.vn, hệ tri thức Việt số hóa là một hệ sinh thái toàn diện cho tất cả mọi người. Internet là một kho tri thức khổng lồ nhưng không có bất cứ định hướng, hay chọn lọc nào và hệ sinh thái tri thức sẽ mang đến một nguồn tri thức chính thống

3,5 triệu câu hỏi chỉ trong hơn 1 tuần

3,5 triệu câu hỏi chỉ trong hơn 1 tuần

Với mục tiêu “Chia sẻ tri thức - Cổ vũ sáng tạo - Vì tương lai Việt Nam”, đề án được khởi động vào dịp đầu năm mới nhằm lan tỏa thông điệp: “Mọi ý tưởng, từng gõ phím đều vì cộng đồng”.

Cùng tham gia Hệ tri thức Việt số hóa

Cùng tham gia Hệ tri thức Việt số hóa

Sáng 1.1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chính thức bấm nút khởi động: Hệ tri thức Việt số hóa www.itrithuc.vn. Đây là hệ sinh thái toàn diện tổng hợp tri thức trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề được xây dựng với: Chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối cộng đồng, vì tương lai VN