Giới thiệu

Được phát triển bởi các kỹ sư của Trung Tâm Không Gian Mạng Viettel

Hệ thống có thể nhận dạng các đầu vào: Giọng đọc có thể được thu âm trực tiếp hoặc thu âm qua điện thoại, qua tổng đài.

Với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến thế giới như mạng nơron sâu kết hợp với các giải pháp cho đặc thù tiếng Việt, dịch vụ nhận dạng tiếng nói của chúng tôi cho kết quả nhận dạng với độ chính xác rất cao.

Dịch vụ tự động chuyển đổi tiếng nói thành văn bản Tiếng Việt với độ chính xác về chính tả, ngữ pháp.

  • Dịch vụ Tổng hợp tiếng nói (Text to Speech)
  • Dịch vụ nhận dạng tiếng nói (Speech to Text)
  • Voice Wake Up (sử dụng từ khóa để đánh thức ứng dụng).
Dự án tiềm năng
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ