Lưu ý: Tài khoản này sẽ được dùng chung cho mọi phân hệ của Hệ tri thức Việt số hóa bao gồm:

 

  • Trang Đề án (itrithuc.vn)
  • Trang Dữ liệu mở (dulieu.itrithuc.vn)
  • Trang Hệ tri thức (trithuc.itrithuc.vn)
  • Trang Kho ứng dụng (ungdung.itrithuc.vn)
  • Trang Ngân hàng hỏi đáp (hoidap.itrithuc.vn)
  • Trang Nhà phát triển (dev.itrithuc.vn)

 

Bước 1. Truy cập vào địa chỉ: trithuc.itrithuc.vn và click vào nút Bắt đầu 

 

Bước 2. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, click vào ô Đăng ký 

 

Bước 3. Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu

 

Bước 4. Click Đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mới