Chính sách dành cho người tham gia

Cập nhật vào : Thứ sáu - 17/07/2020 14:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 

I.           MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1.         Hệ tri thức Việt số hóa là Đề án của Chính phủ với mục tiêu xây dựng một hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức, tăng cường nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển đất nước.

2.         Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng và cập nhật theo hình thức xã hội hóa, thu hút và khuyến khích mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. Góp phần khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học và công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người trong việc tạo lập và phổ biến tri thức.

 

II.          ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

           Đề án Hệ tri thức Việt số hóa hướng tới phổ cập thông tin khoa học và công nghệ cho mọi tầng lớp người dân trong xã hội, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; học sinh, sinh viên, người lao động.

 

III.         NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1.         Thiết lập một cơ chế tổ chức để vừa có được sự hỗ trợ của chính phủ, vừa có được sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp và đặc biệt là sự đóng góp của trí thức, hệ thống giáo dục và mọi người dân.

 

2.         Hệ thống hóa và chuẩn hóa tất cả các thông tin khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, lĩnh vực. Nhiệm vụ này bao gồm:

            2.1.      Tiến hành khảo sát nhu cầu, cách thức phổ biến, triển khai thí điểm, thử nghiệm, đánh giá trước khi nhân rộng;

            2.2.     Tổ chức xây dựng nguồn câu hỏi và câu trả lời từ người dân thông qua các đợt phát động, thi tìm hiểu kiến thức khoa học và công nghệ do các tổ chức chính trị -  xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp phối hợp tiến hành, đảm bảo cơ chế từ thực tiễn;

             2.3.      Chuẩn hóa các câu hỏi và câu trả lời, phân loại và sắp xếp thông tin theo các chủ đề.

            2.4.     Xây dựng nền tảng Hệ tri thức Việt số hóa được cập nhật liên tục, ứng dụng CNTT tiên tiến và tổ chức thông tin một cách khoa học, tích hợp dữ liệu lớn, ứng dụng hệ chuyên gia và trí tuệ nhân tạo để giúp truy vấn thông tin nhanh chóng và chính xác.

 

3.         Cung cấp, phổ biến, đào tạo người dân đóng góp, khai thác và sử dụng các tri thức khoa học và công nghệ.

 

III.          CHÍNH SÁCH ĐƯA NỘI DUNG LÊN WEBSITE

1.         Người dùng có thể liên kết tới itrithuc.vn (trang web chính thức của Hệ tri thức Việt số hóa) miễn phí. Khi liên kết tới itrithuc.vn, vui lòng giới thiệu như là một cổng tri thức miễn phí cho mọi người khi họ cần tìm dữ liệu, thông tin, kiến thức thuộc mọi lĩnh vực.

 

2.          Người dùng cần phải sử dụng tài khoản đươc đăng ký bằng thông tin thật của mình để có thể đăng bài hoặc thảo luận trên hệ thống.

 

3.         Khuyến khích tất cả người dùng cùng chia sẻ kiến thức và suy nghĩ của mình về các chủ đề được đưa ra thảo luận hoặc các câu hỏi. Bài viết của bạn sẽ được hiển thị công khai.

           Lưu ý: Các quan điểm thể hiện trong các bài viết phản ánh những quan điểm của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của Hệ tri thức Việt số hóa.

 

4.         Quy định về nội dung bài viết

           4.1.      Các bài viết đưa lên phải đảm bảo chứa nội dung lịch sự, khách quan, trung lập, có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo rõ ràng và tuân thủ các quy định về bản quyền sở hữu trí tuệ. Website sẽ sử dụng chính sách kiểm duyệt để đảm bảo bài đăng của bạn phù hợp và không gây hại cho nhà nước, cộng đồng và những người khác.

            4.2.      Các trường hợp bài viết có chứa một trong các nội dung dưới đây đều sẽ bị lọc bỏ:

            a)  Ngôn ngữ khiêu dâm, khiếm nhã, hoặc tục tĩu;

            b)  Nội dung tiềm tàng các mối đe dọa, hoặc tuyên bố phỉ báng;

            c)  Vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

            d)  Phân biệt về chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tuổi tác, tôn giáo hoặc tàn tật;

            e)  Thông tin cá nhân/nhạy cảm của người khác mà không được phép (ví dụ: số điện thoại, CMT,…)

            f)  Chứa các thông tin vi phạm pháp luật, hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp và tiết lộ thông tin mật của Nhà nước.

            g)  Quảng cáo các dịch vụ hoặc sản phẩm, bao gồm liên kết đến các trang web thương mại bên ngoài. (Lưu ý rằng các liên kết phi thương mại có liên quan đến chủ đề hoặc bài đăng là chấp nhận được.)   

            h)  Nội dung nằm ngoài chủ đề, spam hoặc chủ yếu nhằm quảng bá liên kết.

          4.3.     Không đăng các tài liệu có bản quyền hay thương hiệu lên website (trừ trường hợp người dùng chứng minh được rằng mình được phép làm như vậy). Việc đưa bài đăng hoặc tác phẩm của mình lên hệ thống cũng đồng nghĩa với việc cho phép bất kỳ ai xem website Hệ tri thức Việt số hóa quyền sao chép, phân phối, tạo ra các dẫn xuất, hiển thị hoặc trình diễn tác phẩm của người đăng một cách công khai và miễn phí.

         4.4.      Đối với các bài đăng vi phạm một trong các nội dung trên, website sẽ có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa lại cho phù hợp hoặc xóa bỏ bài đăng mà không cần phải thông báo trước.

 

5.         An ninh website

          5.1.     Để đàm bảo bảo mật cho website và để đảm bảo rằng các tính năng, dịch vụ của Hệ tri thức Việt số hóa được cung cấp sẵn sàng cho tất cả người dùng, hệ thống máy tính của Hệ tri thức Việt số hóa sử dụng các chương trình phần mềm để theo dõi lưu lượng truy cập mạng để phát hiện những truy cập trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây thiệt hại cho hệ thống.

           5.2.      Ngoại trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chính phủ, website sẽ không sử dụng các công cụ để xác định người dùng cá nhân hoặc thói quen sử dụng của họ. Website chỉ thu thập các dữ liệu về lưu lượng truy cập và sử dụng nói chung để giúp khắc phục lỗi và cải thiện các dịch vụ của Hệ tri thức Việt số hóa. Website không thu thập, gửi yêu cầu, ghi lại hoặc theo dõi các hoạt động và thông tin cá nhân của mỗi người dùng trên hệ thống.

          5.3.      Website sử dụng các công cụ bảo vệ vật lý và điện tử để bảo vệ các thông tin và nội dung có trong hệ thống, chống lại các hoạt động động xâm nhập và truy cập trái phép từ bên ngoài.

 

6.        Sử dụng Logo

Hình ảnh dưới đây là biểu trưng chính thức của Hệ tri thức Việt số hóa. Vui lòng đính kèm trong các liên kết mà bạn sử dụng.

 

7.         Dữ liệu mở

           7.1.      Kho Dữ liệu mở thuộc đề án Hệ tri thức Việt số hóa là nguồn lực chiến lược quốc gia, với sự tham gia đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng đối với mọi người, sử dụng lại và phân phối lại, chỉ yêu cầu ghi nhận nguồn và chia sẻ tương tự.

            7.2.      Đối với các cơ quan nhà nước, Dữ liệu mở giúp Chính phủ cải thiện được tính minh bạch và công khai, giúp cải tiến quy trình quản lý, tổ chức dữ liệu, tăng hiệu quả hoạt động trong các cơ quan. Các Doanh nghiệp dựa vào nguồn Dữ liệu mở để tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, cải tiến tiếp thị và phát triển sản phẩm. Dữ liệu mở cũng giúp định hướng đầu tư kinh doanh, cải thiện cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với người dân, Dữ liệu mở giúp người dân có được các thông tin cần thiết để có thể so sánh và đối chiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý.

           7.3.      Dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước bao gồm các dữ liệu và thông tin được tạo ra, thu thập, xử lý, phổ biến bởi cơ quan nhà nước. Các dữ liệu này cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây: Sẵn có, Công khai, Có cấu trúc, Cho phép người dùng tái sử dụng không hạn chế.

            7.4.      Mỗi cơ quan, tổ chức cử 01 đầu mối để cung cấp (upload) dữ liệu của đơn vị mình lên Hệ tri thức. Đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn người dùng sử dụng dữ liệu đúng cách. Bản quyền các Dữ liệu mở thuộc về tổ chức và cá nhân phát hành ra chúng, do đó, khi sử dụng dữ liệu người dùng cần trích dẫn nguồn phù hợp và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

 

8.          Đảm bảo chất lượng bài đăng

            8.1.    Kêu gọi và khuyến khích người dùng đăng các bài viết hoặc tác phẩm có giá trị và chất lượng cao, cung cấp các tri thức khoa học hữu dụng, văn phong mạch lạc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, khách quan, trích dẫn các nguồn tư liệu rõ ràng.

           8.2.    Website sẽ sử dụng các công cụ tự động và đội ngũ chuyên gia để đánh giá chất lượng bài đăng. Các bài đăng đã được kiểm định chất lượng sẽ được gắn tem đánh dấu để người dùng có thể nhận biết.