3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
On Mang Thach

On Mang Thach

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Mèo Lười Có Vuốt

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Nguyễn Thị Diễm Thúy

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
8 giờ trước
Tr

Tr

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Mien Tran

Mien Tran

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Hung Phan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Nagisa akane

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước

Nguyen Quy

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
20 giờ trước

Thái Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

ssanss-SV2

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
14 phút trước

Tuấn Vũ Thái

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Lê Thùy Linh

Lê Thùy Linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Thu Trang

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Lê Văn Hoàng

Lê Văn Hoàng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Báo cáo Chuyên Đề

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
22 giờ trước

Linh Le

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Phụng Lê

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
50 phút trước

ThíchGì KệTui

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Lê Thùy Linh

Lê Thùy Linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Không Tên Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước