3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Bach To Trinh

Bach To Trinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Đoàn TN xã Châu Hạnh - Quỳ Châu

Đoàn TN xã Châu Hạnh - Quỳ Châu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Trần Thị Ngọc Huyền

Trần Thị Ngọc Huyền

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Nguyễn Thoa

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
14 giờ trước
Lã

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Đoàn TN Thị trấn Tân Lạc - Quỳ Châu

Đoàn TN Thị trấn Tân Lạc - Quỳ Châu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Bùi như đa

Bùi như đa

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Đoàn TN xã Châu Hoàn - Quỳ Châu

Đoàn TN xã Châu Hoàn - Quỳ Châu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
DoanVienKHCNGTVT

DoanVienKHCNGTVT

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Văn Huyên Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Nguyen Ha My

Nguyen Ha My

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Đoàn TN xã Châu Hoàn - Quỳ Châu

Đoàn TN xã Châu Hoàn - Quỳ Châu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Đoàn TN xxa Châu Hội - Quỳ Châu- NA

Đoàn TN xxa Châu Hội - Quỳ Châu- NA

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước

Đoàn TN xã Châu Tiến - Quỳ Châu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước

Đỗ Hữu Tuyến

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 giờ trước

lực phạm

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Vũ Lê Thùy Hương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Cuong Manh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước