3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Phạm thị ngọc lan

Phạm thị ngọc lan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Thương Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
đào quỳnh nga

đào quỳnh nga

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 giờ trước

Đích Trịnh Văn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Ninh Nguyên

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Hinh

Nguyễn Hinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Hoàng Duy Phương

Hoàng Duy Phương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước

khuong pham

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Van anh

Van anh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
VŨ MẠNH CƯỜNG

VŨ MẠNH CƯỜNG

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Võ Thanh Phong

Võ Thanh Phong

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Nguyễn Lương Diệu An

Nguyễn Lương Diệu An

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Chu đình tuấn

Chu đình tuấn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Hồ Thị Ý Chi

Hồ Thị Ý Chi

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Vũ Văn Tài

Vũ Văn Tài

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Nguyen Dinh Anh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Thi Chinh Tran

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
nguyễn văn Phức

nguyễn văn Phức

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
lê biên

lê biên

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước