3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Vũ Minh Loan

Vũ Minh Loan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Chấu Seo Phong

Chấu Seo Phong

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Bùi

Bùi

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 giờ trước
Bùi Thế Nam

Bùi Thế Nam

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Nguyễn Hoàng Anh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Ngô thị thu hương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Vàng Thị Nguyệt

Vàng Thị Nguyệt

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Lộc Thuý Vân

Lộc Thuý Vân

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Mai Hoàng Anh

Mai Hoàng Anh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước
Le van trung

Le van trung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
8 giờ trước
Bùi Phương Thảo

Bùi Phương Thảo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Phàn Thị Sẳm

Phàn Thị Sẳm

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Hù Thị Bích Hường

Hù Thị Bích Hường

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Hoàng Văn Nối

Hoàng Văn Nối

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
15 giờ trước
Giàng Thụy Dương

Giàng Thụy Dương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước
Vàng Thị Chô

Vàng Thị Chô

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Tráng Sảo Sủi

Tráng Sảo Sủi

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Trần Đức Lương

Trần Đức Lương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước