3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN

Nguyễn Hải Vũ

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Trần Ngọc thư

Trần Ngọc thư

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Thu

Thu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Kaengwo

Kaengwo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Binh Phan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước
Nguyễn Thị Đức Minh

Nguyễn Thị Đức Minh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Trúc Chen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Anh Kenzo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Lương Văn Nguyễn

Lương Văn Nguyễn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Trần My

Trần My

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
thành an

thành an

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Kaengnam

Kaengnam

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Minh Đoàn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
9 giờ trước
Minhchien

Minhchien

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước

Vương Quang Trọng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
DOAN THI YEN NHI

DOAN THI YEN NHI

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
Quý Hiếu Võ

Quý Hiếu Võ

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Hong Hoang

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước
hồ thanh sơn

hồ thanh sơn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
T

T

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Hỗ trợ tự động