3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Trịnh Văn Hiền

Trịnh Văn Hiền

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Nguyễn Hữu Cường

Nguyễn Hữu Cường

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 tuần trước

Nguyễn Ngọc Tuấn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước

Phuong Tran

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Hữu Tài

Hữu Tài

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Lê Chí Tuyền

Lê Chí Tuyền

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
10 giờ trước
Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Dinhhai

Dinhhai

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước

Thành Vinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Phước Thiện Lộc

Nguyễn Phước Thiện Lộc

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Anh Tú

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Văn Minh

Văn Minh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Bùi Văn Hà

Bùi Văn Hà

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước
Võ Minh Hiếu

Võ Minh Hiếu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

Trung huyện đoàn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Đức Sơn

Đức Sơn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Nguyễn Loan

Nguyễn Loan

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyen tan trung

Nguyen tan trung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
3 ngày trước