3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Nguyễn Thị Xuân Tòng

Nguyễn Thị Xuân Tòng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước

Sheeran Clark

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước
Thanh

Thanh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước

Phạm Thanh Mai

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 ngày trước

nam nguyen viet

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Minh Khanh

Nguyễn Minh Khanh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Đình Phước Trường Sinh

Nguyễn Đình Phước Trường Sinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Trần Thanh Ngân

Trần Thanh Ngân

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 ngày trước
Võ Đăng Chinh

Võ Đăng Chinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
vũ thị thanh

vũ thị thanh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Huỳnh Hiệp

Nguyễn Huỳnh Hiệp

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Thị Ái Trinh

Nguyễn Thị Ái Trinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
Nguyễn Thị Bích Phương

Nguyễn Thị Bích Phương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 ngày trước
DOvanbung

DOvanbung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước
Nguyễn Trời Phú Thương

Nguyễn Trời Phú Thương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Nguyễn Minh Vương

Nguyễn Minh Vương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước
Đỗ Cảnh

Đỗ Cảnh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước

Thuận Đinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 ngày trước