3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN
Nguyen thi tram anh

Nguyen thi tram anh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
14 giờ trước

Nguyễn Quỳnh Mai

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước

Trương Tùng Dương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước
Hoang the long

Hoang the long

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước
Hieu Nguyen

Hieu Nguyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
18 giờ trước
Fan Thanh Tuấn

Fan Thanh Tuấn

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
9 giờ trước

Phạm Phương Thảo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
18 giờ trước

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
18 giờ trước

Hoàng Nguyên

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước

Truly Tran

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
12 giờ trước

Hoang Silver

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước

Thảo Phương

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
18 giờ trước

Hoàng Nhung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
10 giờ trước
Hoàng Văn Tâm

Hoàng Văn Tâm

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
10 giờ trước
Ngô Mạnh Hùng

Ngô Mạnh Hùng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
15 giờ trước
Ngô Phương Linh

Ngô Phương Linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
13 giờ trước
Minh Chúc

Minh Chúc

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
16 giờ trước
Nguyễn

Nguyễn

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
7 phút trước

Son Tra Tran Le

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 phút trước

Minh Huy Huynh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
17 giờ trước