3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN

Oanh Nguyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
13 giờ trước
Thanh tra Bộ GTVT

Thanh tra Bộ GTVT

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Huỳnh Anh Tú

Huỳnh Anh Tú

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước

Hoi Le

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Truc Nguyen

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
8 giờ trước
nguyễn su my

nguyễn su my

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Lê Thị Thương Huyền

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 giờ trước

Longs Xẹos

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước
Trần Trường

Trần Trường

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Nguyễn Thành An

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước

My Gander

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Eric Ha

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
8 giờ trước
Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
15 giờ trước

Trần Huyền

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Beom Ok Seo Wi

Beom Ok Seo Wi

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Diệp Đức

Diệp Đức

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
10 phút trước

anh miuu.

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
11 giờ trước
Lê Trinh

Lê Trinh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Hoàng Tuyên Quách

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước

Trai Họ Trần

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
28 phút trước

Hỗ trợ tự động