3,500,000 câu hỏi

Hệ sinh thái

Hệ tri thức

Trang đề án

Tổng hợp các thông tin trong quá trình xây dựng & phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa. Tôn vinh tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho đề án.
Hệ tri thức

Hệ tri thức

Là nền tảng tổng hợp mọi tri thức của đề án, cho phép cộng đồng tham gia thêm mới, chỉnh sửa để xây dựng bách khoa nội dung số hóa Việt.
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Kho dữ liệu được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu của mình.
Ngân hàng Hỏi đáp

Ngân hàng Hỏi đáp

Cung cấp các ứng dụng để mọi người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và tra cứu kiến thức trên mọi lĩnh vực, mọi lúc mọi nơi.
Kho ứng dụng

Kho ứng dụng

Là nền tảng để tất cả các nhà phát triển độc lập có thể dễ dàng kết nối vào Hệ sinh thái chung của đề án và phát hành ứng dụng.
Nhà phát triển

Nhà phát triển

Đóng vai trò hạt nhân trong Hệ sinh thái iTrithuc, khai thác dữ liệu từ kho Dữ liệu mở, phát triển & tích hợp ứng dụng vào kho ứng dụng đề án.

Tin tức

Góc tôn vinh tổ chức đóng góp kho tri thức Việt

Góc tinh hoa trí tuệ Việt

Hoạt động gần đây

Tham gia ITRITHUC.VN

Ly Hoang Tung

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
5 giờ trước
Trần Quốc Khánh

Trần Quốc Khánh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 giờ trước

Trang Mai

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
4 giờ trước

Giang A Pao

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Nguyen Vu Linh

Nguyen Vu Linh

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 giờ trước
Le Si Son

Le Si Son

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước

Bùi Hồng

Vừa mới “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
9 phút trước
wsfsdaf

wsfsdaf

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
dsdsd

dsdsd

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Le Si Son

Le Si Son

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Leee

Leee

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Nguyễn Bá Hùng

Nguyễn Bá Hùng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Đinh Anh Hoàng

Đinh Anh Hoàng

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
19 giờ trước
keee

keee

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Trần Thị Ngọc An

Trần Thị Ngọc An

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
6 giờ trước

van phong pmu7

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
2 giờ trước
Hoàng Minh Tạo

Hoàng Minh Tạo

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
ggsr

ggsr

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước
Nguyen Quang Loc

Nguyen Quang Loc

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
7 giờ trước
sjfkljsf

sjfkljsf

Đã “Tham gia hệ tri thức Việt số hóa”
1 ngày trước