Bước 1. Trên màn hình trang chủ của Hệ tri thức, click vào hình ảnh đại diện của mình và chọn mục Thêm bài mới

Hệ thống hiển thị như sau:

Bước 2. Lựa chọn, nhập các thông tin của bài viết:

  • Tiêu đề: Nhập tiêu đề bài viết tại ô TIÊU ĐỀ
  • Chọn vị trí: Tại ô VỊ TRÍ, click vào icon  , hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép tìm kiếm và chọn vị trí mà bạn muốn tạo bài viết mới

  • Chọn kiểu nội dung: Chọn định dạng Trang trắng            

Bước 3. Click Tạo mới, hệ thống hiển thị như sau:

Tại đây, người dùng sẽ: Chỉnh sửa tiêu đề, Tạo nội dung và Lựa chọn hình ảnh đại diện cho bài viết (không bắt buộc)

Bước 5. Chọn Lưu & Xem bài để lưu và xem lại hoặc Hủy để hủy bài viết vừa tạo.

Bước 6. Chọn Gửi phê duyệt để để gửi yêu cầu phê duyệt cho bài viết trước khi bài viết được đăng lên hệ thống.