Bước 1. Vào bài viết muốn xem lịch sử chỉnh sửa

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết cần xem lịch sử từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Lịch sử chỉnh sửa

 

Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép người dùng So sánh các phiên bản trong lịch sử chỉnh sửa với nhauXóa các phiên bản của bài viết trong lịch sử.

 

  • So sánh 2 phiên bản trong lịch sử chỉnh sửa với nhau
    • B1. Click vào 02 phiên bản muốn mà người dùng muốn so sánh với nhau
    • B3. Click vào ô So sánh hai phiên bản, hệ thống sẽ hiển thị màn hình so sánh hai phiên bản này với nhau

 

  • Xóa các phiên bản của bài viết trong lịch sử
    • Click vào nút Xóa ở phía ngoài cùng bên phải ở dòng chứa tên phiên bản muốn xóa để tiến hành xóa.